Bezoek onze andere website:

Meteotemplate

Home Weather Station

Saratoga


Lokaal brand risico:
CBI


Regionaal brand risico: Meer informatieBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

14,6°C 16,5°C Wind from WW@16,6 km/h - 1031,3mb -1,1mb 0,2m 20km

14,5°C 17,1°C Wind from NN@3,6 km/h - 1031,5mb -1,3mb 0,3m 20km

15,1°C 16,3°C Wind from ENEENE@13,0 km/h - 1031,5mb -1,5mb 1,1m 20km

14,0°C - Wind from SWSW@22,3 km/h - 1022,5mb -1,4mb - 9km

11,2°C - Wind from SS@50,0 km/h - 1014,8mb -2,3mb - 2km

13,9°C - Wind from WSWWSW@16,6 km/h - 1030,2mb -0,8mb 0,5m -

13,5°C - Wind from SWSW@22,3 km/h - 1029,5mb -1,1mb 0,4m 9km

10,7°C - Wind from SSWSSW@24,1 km/h - 1018,4mb -2,1mb 2,0m 9km

10,6°C - Wind from SS@48,2 km/h - -mb - 2,9m -

10,8°C - Wind from SSWSSW@48,2 km/h - 1013,7mb -2,3mb 3,1m 4km

-°C - Wind from SS@53,6 km/h - 1014,8mb -2,7mb - 4km

14,1°C 14,5°C Wind from SSESSE@16,6 km/h - 1031,5mb -1,2mb 2,0m -

12,0°C - Wind from SWSW@38,9 km/h - 1019,5mb -1,0mb - -

11,7°C 10,2°C Wind from SWSW@42,5 km/h - 1010,5mb - 4,7m -

14,4°C 13,9°C Wind from SSWSSW@22,3 km/h - 1027,6mb -1,0mb 2,5m -

11,7°C 10,8°C Wind from SWSW@1,8 km/h - 1011,0mb +1,8mb 4,6m -

Sandettie Lightship at 17:00: Air:. 14,6°C, Water: 16,5°C, Wind: W@16,6km/h, Baro: 1031,3mb (-1,1), Waves: 0,2m Greenwich Lightship at 17:00: Air:. 14,5°C, Water: 17,1°C, Wind: N@3,6km/h, Baro: 1031,5mb (-1,3), Waves: 0,3m Channel Lightship at 17:00: Air:. 15,1°C, Water: 16,3°C, Wind: ENE@13,0km/h, Baro: 1031,5mb (-1,5), Waves: 1,1m Anasuria AWS at 17:00: Air:. 14,0°C, Wind: SW@22,3km/h, Baro: 1022,5mb (-1,4), No recent reports. No recent reports. Brent 'B' AWS at 17:00: Air:. 11,2°C, Wind: S@50,0km/h, Baro: 1014,8mb (-2,3), No recent reports. North Sea at 17:00: Air:. 13,9°C, Wind: WSW@16,6km/h, Baro: 1030,2mb (-0,8), Waves: 0,5m Clipper AWS at 17:00: Air:. 13,5°C, Wind: SW@22,3km/h, Baro: 1029,5mb (-1,1), Waves: 0,4m Beryl A AWS at 17:00: Air:. 10,7°C, Wind: SSW@24,1km/h, Baro: 1018,4mb (-2,1), Waves: 2,0m Brent 'A' AWS at 17:00: Air:. 10,6°C, Wind: S@48,2km/h, Waves: 2,9m No recent reports. North Sea at 17:00: Air:. 10,8°C, Wind: SSW@48,2km/h, Baro: 1013,7mb (-2,3), Waves: 3,1m North Sea at 17:00: Wind: S@53,6km/h, Baro: 1014,8mb (-2,7), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 17:00: Air:. 14,1°C, Water: 14,5°C, Wind: SSE@16,6km/h, Baro: 1031,5mb (-1,2), Waves: 2,0m North Sea at 17:00: Air:. 12,0°C, Wind: SW@38,9km/h, Baro: 1019,5mb (-1,0), No recent reports. K7 Buoy at 17:00: Air:. 11,7°C, Water: 10,2°C, Wind: SW@42,5km/h, Baro: 1010,5mb, Waves: 4,7m No recent reports. K2 Buoy at 17:00: Air:. 14,4°C, Water: 13,9°C, Wind: SSW@22,3km/h, Baro: 1027,6mb (-1,0), Waves: 2,5m No recent reports. K5 Buoy at 17:00: Air:. 11,7°C, Water: 10,8°C, Wind: SW@1,8km/h, Baro: 1011,0mb (+1,8), Waves: 4,6m


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro mb Trend mb Golven m Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 17:00 14,6 16,5 W Wind from W 16,6 1031,3 -1,1 0,2 20
62305 Greenwich Lightship 17:00 14,5 17,1 N Wind from N 3,6 1031,5 -1,3 0,3 20
62103 Channel Lightship 17:00 15,1 16,3 ENE Wind from ENE 13,0 1031,5 -1,5 1,1 20
62164 Anasuria AWS 17:00 14,0 - SW Wind from SW 22,3 1022,5 -1,4 - 9
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 17:00 11,2 - S Wind from S 50,0 1014,8 -2,3 - 2
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 17:00 13,9 - WSW Wind from WSW 16,6 1030,2 -0,8 0,5 -
62144 Clipper AWS 17:00 13,5 - SW Wind from SW 22,3 1029,5 -1,1 0,4 9
63110 Beryl A AWS 17:00 10,7 - SSW Wind from SSW 24,1 1018,4 -2,1 2,0 9
63113 Brent "A" AWS 17:00 10,6 - S Wind from S 48,2 - - 2,9 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 17:00 10,8 - SSW Wind from SSW 48,2 1013,7 -2,3 3,1 4
63117 North Sea 17:00 - - S Wind from S 53,6 1014,8 -2,7 - 4
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 17:00 14,1 14,5 SSE Wind from SSE 16,6 1031,5 -1,2 2,0 -
62114 North Sea 17:00 12,0 - SW Wind from SW 38,9 1019,5 -1,0 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 17:00 11,7 10,2 SW Wind from SW 42,5 1010,5 - 4,7 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 17:00 14,4 13,9 SSW Wind from SSW 22,3 1027,6 -1,0 2,5 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 17:00 11,7 10,8 SW Wind from SW 1,8 1011,0 +1,8 4,6 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
TP-Link MR3020

Davis VP2

Meteobridge

TP-Link MR3020