nieuwe - new website meteo.heerschap.net

Tervuren markt Meer informatie Tervuren markt


Bezoek onze andere website:

Meteotemplate

Home Weather Station

Saratoga


Lokaal brand risico:
CBI


Regionaal brand risico: Meer informatieBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

16,7°C 17,4°C Wind from WSWWSW@42,5 km/h - 1027,8mb - 0,7m 20km

16,5°C 17,6°C Wind from WSWWSW@27,7 km/h - 1029,2mb - 0,6m 9km

15,7°C 17,1°C Wind from WSWWSW@29,5 km/h - 1028,4mb - - -

14,4°C - Wind from WSWWSW@35,3 km/h - 1012,4mb +0,1mb - -

16,3°C - Wind from SWSW@40,7 km/h - 1025,2mb -0,8mb 1,7m 20km

16,5°C - Wind from SWSW@38,9 km/h - 1023,9mb -0,8mb 1,4m 9km

13,5°C - Wind from WSWWSW@40,7 km/h - 1005,8mb +1,6mb 4,3m 9km

12,2°C - Wind from WSWWSW@51,8 km/h - 999,7mb +2,3mb 5,0m 9km

-°C - Wind from WSWWSW@51,8 km/h - 1000,1mb +2,0mb - 9km

15,7°C 15,2°C Wind from SWSW@27,7 km/h - 1027,2mb - 2,5m 9km

13,3°C - Wind from SWSW@40,7 km/h - 1009,0mb +0,6mb - -

11,6°C 11,2°C Wind from SWSW@46,4 km/h - 998,5mb - - -

16,3°C 15,6°C Wind from WSWWSW@42,5 km/h - 1022,0mb - - -

14,7°C 14,3°C Wind from WSWWSW@57,6 km/h - 1005,9mb - - -

12,1°C 11,9°C Wind from WSWWSW@48,2 km/h - 993,8mb - - -

Sandettie Lightship at 19:00: Air:. 16,7°C, Water: 17,4°C, Wind: WSW@42,5km/h, Baro: 1027,8mb, Waves:  0,7m Greenwich Lightship at 19:00: Air:. 16,5°C, Water: 17,6°C, Wind: WSW@27,7km/h, Baro: 1029,2mb, Waves:  0,6m Channel Lightship at 19:00: Air:. 15,7°C, Water: 17,1°C, Wind: WSW@29,5km/h, Baro: 1028,4mb, Anasuria AWS at 19:00: Air:. 14,4°C, Wind: WSW@35,3km/h, Baro: 1012,4mb (+0,1), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 19:00: Air:. 16,3°C, Wind: SW@40,7km/h, Baro: 1025,2mb (-0,8), Waves:  1,7m Clipper AWS at 19:00: Air:. 16,5°C, Wind: SW@38,9km/h, Baro: 1023,9mb (-0,8), Waves:  1,4m Beryl A AWS at 19:00: Air:. 13,5°C, Wind: WSW@40,7km/h, Baro: 1005,8mb (+1,6), Waves:  4,3m No recent reports. No recent reports. North Sea at 19:00: Air:. 12,2°C, Wind: WSW@51,8km/h, Baro: 999,7mb (+2,3), Waves:  5,0m North Sea at 19:00: Wind: WSW@51,8km/h, Baro: 1000,1mb (+2,0), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones  at 19:00: Air:. 15,7°C, Water: 15,2°C, Wind: SW@27,7km/h, Baro: 1027,2mb, Waves:  2,5m North Sea at 19:00: Air:. 13,3°C, Wind: SW@40,7km/h, Baro: 1009,0mb (+0,6), No recent reports. K7 Buoy at 19:00: Air:. 11,6°C, Water: 11,2°C, Wind: SW@46,4km/h, Baro: 998,5mb, No recent reports. K2 Buoy at 19:00: Air:. 16,3°C, Water: 15,6°C, Wind: WSW@42,5km/h, Baro: 1022,0mb, K4 Buoy at 19:00: Air:. 14,7°C, Water: 14,3°C, Wind: WSW@57,6km/h, Baro: 1005,9mb, K5 Buoy at 19:00: Air:. 12,1°C, Water: 11,9°C, Wind: WSW@48,2km/h, Baro: 993,8mb,


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro mb Trend mb Golven m Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 19:00 16,7 17,4 WSW Wind from WSW 42,5 1027,8 - 0,7 20
62305 Greenwich Lightship 19:00 16,5 17,6 WSW Wind from WSW 27,7 1029,2 - 0,6 9
62103 Channel Lightship 19:00 15,7 17,1 WSW Wind from WSW 29,5 1028,4 - - -
62164 Anasuria AWS 19:00 14,4 - WSW Wind from WSW 35,3 1012,4 +0,1 - -
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 19:00 16,3 - SW Wind from SW 40,7 1025,2 -0,8 1,7 20
62144 Clipper AWS 19:00 16,5 - SW Wind from SW 38,9 1023,9 -0,8 1,4 9
63110 Beryl A AWS 19:00 13,5 - WSW Wind from WSW 40,7 1005,8 +1,6 4,3 9
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 19:00 12,2 - WSW Wind from WSW 51,8 999,7 +2,3 5,0 9
63117 North Sea 19:00 - - WSW Wind from WSW 51,8 1000,1 +2,0 - 9
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 19:00 15,7 15,2 SW Wind from SW 27,7 1027,2 - 2,5 9
62114 North Sea 19:00 13,3 - SW Wind from SW 40,7 1009,0 +0,6 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 19:00 11,6 11,2 SW Wind from SW 46,4 998,5 - - -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 19:00 16,3 15,6 WSW Wind from WSW 42,5 1022,0 - - -
62105 K4 Buoy 19:00 14,7 14,3 WSW Wind from WSW 57,6 1005,9 - - -
64045 K5 Buoy 19:00 12,1 11,9 WSW Wind from WSW 48,2 993,8 - - -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
Meteobridge NANO

Davis VP2

Meteobridge

Meteobridge NANO