Bezoek onze andere website:

Meteotemplate

Home Weather Station

Saratoga


Lokaal brand risico:
CBI


Regionaal brand risico: Meer informatieBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

8,8°C 8,3°C Wind from SSWSSW@33,5 km/h - 1024,5mb +0,2mb 0,3m 4km

9,5°C 9,3°C Wind from SSWSSW@25,9 km/h - 1025,1mb +0,6mb 0,7m 9km

10,1°C 10,2°C Wind from SS@40,7 km/h - 1024,3mb -0,1mb 1,7m 9km

11,2°C - Wind from WW@35,3 km/h - 1006,7mb +1,6mb - 4km

6,9°C - Wind from SWSW@38,9 km/h - 1021,1mb -0,2mb 1,2m 4km

7,9°C - Wind from SSWSSW@33,5 km/h - 1019,9mb -0,6mb 0,9m 9km

8,6°C - Wind from WW@31,7 km/h - 1009,7mb +2,1mb - 20km

7,9°C - Wind from WW@33,5 km/h - -mb - 2,4m -

8,8°C - Wind from WW@37,1 km/h - 1006,3mb +1,6mb 2,8m 20km

-°C - Wind from WW@33,5 km/h - 1006,8mb +1,8mb - 20km

11,0°C 10,1°C Wind from SS@31,7 km/h - 1020,7mb +0,1mb 2,4m -

9,2°C - Wind from WW@20,5 km/h - 1011,6mb +1,0mb - -

9,6°C - Wind from WSWWSW@22,3 km/h - 1006,7mb - 3,4m -

12,2°C 11,1°C Wind from SSESSE@53,6 km/h - 1003,6mb +0,1mb 6,0m -

10,5°C 9,2°C Wind from SSESSE@42,5 km/h - 997,6mb -0,3mb 4,2m -

Sandettie Lightship at 05:00: Air:. 8,8°C, Water: 8,3°C, Wind: SSW@33,5km/h, Baro: 1024,5mb (+0,2), Waves: 0,3m Greenwich Lightship at 05:00: Air:. 9,5°C, Water: 9,3°C, Wind: SSW@25,9km/h, Baro: 1025,1mb (+0,6), Waves: 0,7m Channel Lightship at 05:00: Air:. 10,1°C, Water: 10,2°C, Wind: S@40,7km/h, Baro: 1024,3mb (-0,1), Waves: 1,7m No recent reports. No recent reports. No recent reports. Brent 'B' AWS at 05:00: Air:. 11,2°C, Wind: W@35,3km/h, Baro: 1006,7mb (+1,6), No recent reports. North Sea at 05:00: Air:. 6,9°C, Wind: SW@38,9km/h, Baro: 1021,1mb (-0,2), Waves: 1,2m Clipper AWS at 05:00: Air:. 7,9°C, Wind: SSW@33,5km/h, Baro: 1019,9mb (-0,6), Waves: 0,9m Beryl A AWS at 05:00: Air:. 8,6°C, Wind: W@31,7km/h, Baro: 1009,7mb (+2,1), Brent 'A' AWS at 05:00: Air:. 7,9°C, Wind: W@33,5km/h, Waves: 2,4m No recent reports. North Sea at 05:00: Air:. 8,8°C, Wind: W@37,1km/h, Baro: 1006,3mb (+1,6), Waves: 2,8m North Sea at 05:00: Wind: W@33,5km/h, Baro: 1006,8mb (+1,8), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 05:00: Air:. 11,0°C, Water: 10,1°C, Wind: S@31,7km/h, Baro: 1020,7mb (+0,1), Waves: 2,4m North Sea at 05:00: Air:. 9,2°C, Wind: W@20,5km/h, Baro: 1011,6mb (+1,0), No recent reports. K7 Buoy at 05:00: Air:. 9,6°C, Wind: WSW@22,3km/h, Baro: 1006,7mb, Waves: 3,4m No recent reports. K2 Buoy at 05:00: Air:. 12,2°C, Water: 11,1°C, Wind: SSE@53,6km/h, Baro: 1003,6mb (+0,1), Waves: 6,0m No recent reports. K5 Buoy at 05:00: Air:. 10,5°C, Water: 9,2°C, Wind: SSE@42,5km/h, Baro: 997,6mb (-0,3), Waves: 4,2m


ID Naam Tijd CET Lucht °C Water °C Wind km/h Baro mb Trend mb Golven m Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 05:00 8,8 8,3 SSW Wind from SSW 33,5 1024,5 +0,2 0,3 4
62305 Greenwich Lightship 05:00 9,5 9,3 SSW Wind from SSW 25,9 1025,1 +0,6 0,7 9
62103 Channel Lightship 05:00 10,1 10,2 S Wind from S 40,7 1024,3 -0,1 1,7 9
62164Anasuria AWSNo recent reports.
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 05:00 11,2 - W Wind from W 35,3 1006,7 +1,6 - 4
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 05:00 6,9 - SW Wind from SW 38,9 1021,1 -0,2 1,2 4
62144 Clipper AWS 05:00 7,9 - SSW Wind from SSW 33,5 1019,9 -0,6 0,9 9
63110 Beryl A AWS 05:00 8,6 - W Wind from W 31,7 1009,7 +2,1 - 20
63113 Brent "A" AWS 05:00 7,9 - W Wind from W 33,5 - - 2,4 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 05:00 8,8 - W Wind from W 37,1 1006,3 +1,6 2,8 20
63117 North Sea 05:00 - - W Wind from W 33,5 1006,8 +1,8 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 05:00 11,0 10,1 S Wind from S 31,7 1020,7 +0,1 2,4 -
62114 North Sea 05:00 9,2 - W Wind from W 20,5 1011,6 +1,0 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 05:00 9,6 - WSW Wind from WSW 22,3 1006,7 - 3,4 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 05:00 12,2 11,1 SSE Wind from SSE 53,6 1003,6 +0,1 6,0 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 05:00 10,5 9,2 SSE Wind from SSE 42,5 997,6 -0,3 4,2 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
TP-Link MR3020

Davis VP2

Meteobridge

TP-Link MR3020