Bezoek onze andere website:

Meteotemplate

Home Weather Station

Saratoga


Lokaal brand risico:
CBI


Regionaal brand risico: Meer informatieBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

8,5°C 11,4°C Wind from SS@57,6 km/h - 1005,3mb -1,8mb 1,0m 4km

9,9°C 11,6°C Wind from SSWSSW@55,4 km/h - 1004,7mb -0,7mb 2,1m 4km

11,4°C 12,0°C Wind from SWSW@48,2 km/h - 1004,1mb +1,1mb 2,9m 20km

7,4°C - Wind from SESE@55,4 km/h - 1002,9mb -0,8mb - 2km

9,0°C - Wind from SS@53,6 km/h - 1005,6mb -1,8mb 2,9m 9km

8,7°C - Wind from SS@14,8 km/h - 1003,1mb -2,0mb 2,2m 4km

8,0°C - Wind from SSESSE@66,6 km/h - 1003,0mb -0,9mb 5,5m 9km

7,7°C - Wind from SSESSE@66,6 km/h - -mb - 6,2m -

8,5°C - Wind from SSESSE@63,0 km/h - 1001,0mb -0,8mb 6,7m 4km

-°C - Wind from SSESSE@70,6 km/h - 1003,9mb -0,8mb - 9km

10,2°C 11,4°C Wind from SSWSSW@29,5 km/h - 1001,3mb +0,7mb 4,5m -

8,3°C - Wind from SSESSE@57,6 km/h - 998,3mb -0,7mb - -

10,2°C 10,3°C Wind from SS@35,3 km/h - 991,1mb - 5,4m -

10,2°C 11,7°C Wind from SWSW@40,7 km/h - 995,2mb +0,9mb 6,0m -

9,4°C 9,9°C Wind from SSESSE@50,0 km/h - 979,6mb +0,6mb 6,3m -

Sandettie Lightship at 22:00: Air:. 8,5°C, Water: 11,4°C, Wind: S@57,6km/h, Baro: 1005,3mb (-1,8), Waves: 1,0m Greenwich Lightship at 22:00: Air:. 9,9°C, Water: 11,6°C, Wind: SSW@55,4km/h, Baro: 1004,7mb (-0,7), Waves: 2,1m Channel Lightship at 22:00: Air:. 11,4°C, Water: 12,0°C, Wind: SW@48,2km/h, Baro: 1004,1mb (+1,1), Waves: 2,9m No recent reports. No recent reports. No recent reports. Brent 'B' AWS at 22:00: Air:. 7,4°C, Wind: SE@55,4km/h, Baro: 1002,9mb (-0,8), No recent reports. North Sea at 22:00: Air:. 9,0°C, Wind: S@53,6km/h, Baro: 1005,6mb (-1,8), Waves: 2,9m Clipper AWS at 22:00: Air:. 8,7°C, Wind: S@14,8km/h, Baro: 1003,1mb (-2,0), Waves: 2,2m Beryl A AWS at 22:00: Air:. 8,0°C, Wind: SSE@66,6km/h, Baro: 1003,0mb (-0,9), Waves: 5,5m Brent 'A' AWS at 22:00: Air:. 7,7°C, Wind: SSE@66,6km/h, Waves: 6,2m No recent reports. North Sea at 22:00: Air:. 8,5°C, Wind: SSE@63,0km/h, Baro: 1001,0mb (-0,8), Waves: 6,7m North Sea at 22:00: Wind: SSE@70,6km/h, Baro: 1003,9mb (-0,8), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 22:00: Air:. 10,2°C, Water: 11,4°C, Wind: SSW@29,5km/h, Baro: 1001,3mb (+0,7), Waves: 4,5m North Sea at 22:00: Air:. 8,3°C, Wind: SSE@57,6km/h, Baro: 998,3mb (-0,7), No recent reports. K7 Buoy at 22:00: Air:. 10,2°C, Water: 10,3°C, Wind: S@35,3km/h, Baro: 991,1mb, Waves: 5,4m No recent reports. K2 Buoy at 22:00: Air:. 10,2°C, Water: 11,7°C, Wind: SW@40,7km/h, Baro: 995,2mb (+0,9), Waves: 6,0m No recent reports. K5 Buoy at 22:00: Air:. 9,4°C, Water: 9,9°C, Wind: SSE@50,0km/h, Baro: 979,6mb (+0,6), Waves: 6,3m


ID Naam Tijd CET Lucht °C Water °C Wind km/h Baro mb Trend mb Golven m Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 22:00 8,5 11,4 S Wind from S 57,6 1005,3 -1,8 1,0 4
62305 Greenwich Lightship 22:00 9,9 11,6 SSW Wind from SSW 55,4 1004,7 -0,7 2,1 4
62103 Channel Lightship 22:00 11,4 12,0 SW Wind from SW 48,2 1004,1 +1,1 2,9 20
62164Anasuria AWSNo recent reports.
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 22:00 7,4 - SE Wind from SE 55,4 1002,9 -0,8 - 2
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 22:00 9,0 - S Wind from S 53,6 1005,6 -1,8 2,9 9
62144 Clipper AWS 22:00 8,7 - S Wind from S 14,8 1003,1 -2,0 2,2 4
63110 Beryl A AWS 22:00 8,0 - SSE Wind from SSE 66,6 1003,0 -0,9 5,5 9
63113 Brent "A" AWS 22:00 7,7 - SSE Wind from SSE 66,6 - - 6,2 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 22:00 8,5 - SSE Wind from SSE 63,0 1001,0 -0,8 6,7 4
63117 North Sea 22:00 - - SSE Wind from SSE 70,6 1003,9 -0,8 - 9
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 22:00 10,2 11,4 SSW Wind from SSW 29,5 1001,3 +0,7 4,5 -
62114 North Sea 22:00 8,3 - SSE Wind from SSE 57,6 998,3 -0,7 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 22:00 10,2 10,3 S Wind from S 35,3 991,1 - 5,4 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 22:00 10,2 11,7 SW Wind from SW 40,7 995,2 +0,9 6,0 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 22:00 9,4 9,9 SSE Wind from SSE 50,0 979,6 +0,6 6,3 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
TP-Link MR3020

Davis VP2

Meteobridge

TP-Link MR3020