nieuwe - new website meteo.heerschap.net

Tervuren markt Meer informatie Tervuren markt


Bezoek onze andere website:

Meteotemplate

Home Weather Station

Saratoga


Lokaal brand risico:
CBI


Regionaal brand risico: Meer informatieBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

13,6°C 13,4°C Wind from WSWWSW@46,4 km/h - 1021,6mb - 1,1m 4km

13,5°C 12,8°C Wind from WSWWSW@42,5 km/h - 1024,2mb - 0,7m 9km

12,7°C 12,2°C Wind from WSWWSW@27,7 km/h - 1025,3mb - - -

11,4°C - Wind from WNWWNW@29,5 km/h - 1009,6mb +0,2mb - 20km

14,3°C - Wind from WSWWSW@44,6 km/h - 1017,3mb -0,6mb 0,9m 20km

14,2°C - Wind from WSWWSW@31,7 km/h - 1016,8mb -0,5mb 1,0m 9km

10,2°C - Wind from WW@22,3 km/h - 1004,7mb -0,6mb 1,7m 50km

7,9°C - Wind from SSWSSW@24,1 km/h - 1002,1mb -0,3mb 2,0m 50km

-°C - Wind from SSWSSW@27,7 km/h - 1002,6mb -0,5mb - 20km

15,0°C 13,9°C Wind from WSWWSW@33,5 km/h - 1026,0mb - 1,7m 9km

9,7°C - Wind from WW@35,3 km/h - 1007,0mb -0,2mb - -

-°C 13,0°C Wind from NWNW@11,2 km/h - 1025,4mb - - -

9,9°C 10,6°C Wind from WW@38,9 km/h - 1006,1mb - - -

Sandettie Lightship at 19:00: Air:. 13,6°C, Water: 13,4°C, Wind: WSW@46,4km/h, Baro: 1021,6mb, Waves:  1,1m Greenwich Lightship at 19:00: Air:. 13,5°C, Water: 12,8°C, Wind: WSW@42,5km/h, Baro: 1024,2mb, Waves:  0,7m Channel Lightship at 19:00: Air:. 12,7°C, Water: 12,2°C, Wind: WSW@27,7km/h, Baro: 1025,3mb, Anasuria AWS at 19:00: Air:. 11,4°C, Wind: WNW@29,5km/h, Baro: 1009,6mb (+0,2), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 19:00: Air:. 14,3°C, Wind: WSW@44,6km/h, Baro: 1017,3mb (-0,6), Waves:  0,9m Clipper AWS at 19:00: Air:. 14,2°C, Wind: WSW@31,7km/h, Baro: 1016,8mb (-0,5), Waves:  1,0m Beryl A AWS at 19:00: Air:. 10,2°C, Wind: W@22,3km/h, Baro: 1004,7mb (-0,6), Waves:  1,7m No recent reports. No recent reports. North Sea at 19:00: Air:. 7,9°C, Wind: SSW@24,1km/h, Baro: 1002,1mb (-0,3), Waves:  2,0m North Sea at 19:00: Wind: SSW@27,7km/h, Baro: 1002,6mb (-0,5), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones  at 19:00: Air:. 15,0°C, Water: 13,9°C, Wind: WSW@33,5km/h, Baro: 1026,0mb, Waves:  1,7m North Sea at 19:00: Air:. 9,7°C, Wind: W@35,3km/h, Baro: 1007,0mb (-0,2), No recent reports. No recent reports. No recent reports. K2 Buoy at 19:00: Water: 13,0°C, Wind: NW@11,2km/h, Baro: 1025,4mb, No recent reports. K5 Buoy at 19:00: Air:. 9,9°C, Water: 10,6°C, Wind: W@38,9km/h, Baro: 1006,1mb,


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro mb Trend mb Golven m Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 19:00 13,6 13,4 WSW Wind from WSW 46,4 1021,6 - 1,1 4
62305 Greenwich Lightship 19:00 13,5 12,8 WSW Wind from WSW 42,5 1024,2 - 0,7 9
62103 Channel Lightship 19:00 12,7 12,2 WSW Wind from WSW 27,7 1025,3 - - -
62164 Anasuria AWS 19:00 11,4 - WNW Wind from WNW 29,5 1009,6 +0,2 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 19:00 14,3 - WSW Wind from WSW 44,6 1017,3 -0,6 0,9 20
62144 Clipper AWS 19:00 14,2 - WSW Wind from WSW 31,7 1016,8 -0,5 1,0 9
63110 Beryl A AWS 19:00 10,2 - W Wind from W 22,3 1004,7 -0,6 1,7 50
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 19:00 7,9 - SSW Wind from SSW 24,1 1002,1 -0,3 2,0 50
63117 North Sea 19:00 - - SSW Wind from SSW 27,7 1002,6 -0,5 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 19:00 15,0 13,9 WSW Wind from WSW 33,5 1026,0 - 1,7 9
62114 North Sea 19:00 9,7 - W Wind from W 35,3 1007,0 -0,2 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046K7 BuoyNo recent reports.
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 19:00 - 13,0 NW Wind from NW 11,2 1025,4 - - -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 19:00 9,9 10,6 W Wind from W 38,9 1006,1 - - -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
Meteobridge NANO

Davis VP2

Meteobridge

Meteobridge NANO